OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z O.O. W RZESZOWIE.
OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z O.O. W RZESZOWIE
Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego powstał w celu spełniania misji przywracania lub zachowania widzenia u wszystkich potrzebujących ludzi oraz pomocy w dążeniu do doskonałości i zaspokajaniu potrzeb lekarzy okulistów.
Są to cele zbieżne także z założeniami Międzynarodowej Rady Okulistyki (www.icoph.org) oraz Międzynarodowej Akademii Okulistyki; organizacji międzynarodowych z którymi związany jest prof. Zagórski.
Zysk nie jest najważniejszy, a ceny usług są tak ustalane aby nie eksploatować chorych, ale jednocześnie zapewnić im odpowiedni standard opieki i godne warunki pracy dla personelu.
Wszystkie istniejące Ośrodki Chirurgii Oka prof. Zagórskiego (Nałęczów, Kraków, Lublin, Rzeszów) realizują swoje cele poprzez pomoc w szkoleniu współpracujących okulistów, organizowanie ośrodków tam, gdzie potrzeby okulistyczne nie są w pełni zaspokojone i gdzie jest zainteresowanie miejscowych lekarzy.
Profesor Zagórski (www.zagorski.info.pl) był w latach 1991-2006 kierownikiem Katedry Okulistyki im. Prof. Krwawicza Akademii Medycznej w Lublinie. Prowadzi intensywną działalność międzynarodową będąc ekspertem i członkiem Międzynarodowej Rady Okulistyki, Światowej Akademii Okulistyki oraz członkiem-założycielem Europejskiej Akademii Okulistyki. Zajmuje się zwalczaniem ślepoty w skali globalnej oraz opracowywaniem międzynarodowych standardów i programów szkolenia okulistów.
Zaćma jest najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwijających się i niestety, w Polsce. W krajach rozwiniętych problem zaćmy jest kontrolowany przez dobrze zorganizowaną chirurgię ambulatoryjną z zastosowaniem metody fakoemulsyfikacji. W Polsce wykonuje się zaledwie połowę potrzebnych zabiegów, przy czym znaczną część z zastosowaniem starszych technik. W 2007 roku Polska nie osiągnęła jeszcze poziomu Republiki Czeskiej z roku 1997. Stan ten powoduje długie kolejki do szpitali, zwłaszcza tych o dobrej renomie.
Ośrodki organizowane przez prof. Zagórskiego, który od 1993 roku stosuje rutynowo metodę fakoemulsyfikacji, mają na celu ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod operacyjnych i diagnostycznych dla jak największej liczby chorych. Poza chirurgią zaćmy główne kierunki pracy ośrodka to rozpoznawanie i leczenie jaskry oraz chirurgia siatkówki i ciała szklistego. Działalność ośrodków bazuje na ścisłej współpracy z miejscowymi okulistami, doświadczonymi chirurgami oraz konsultantami z kraju oraz z zagranicy.
Aktualizacja strony: 30.10.2012 r.


OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z O.O. W RZESZOWIE.
ul. Moniuszki 8
35-017 RZESZÓW
tel. 017 86 13 880
fax: 017 85 20 186
e-mail: rejestracja@ocho.rzeszow.pl

Copyright 2012 OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z O.O. W RZESZOWIE. & INTERIA.PL